ilansitesi.net
Bugun...İstanbul’da Şiran Sempozyumu

Sarıyer Belediyesi Boğaziçi Kültür Sanat Merkezi, Gümüşhane Şiran Dernekler Federasyonu (ŞİDEF) tarafından gerçekleştirilen sempozyuma ev sahipliği yaptı sempozyumda ilçenin sorunları değerlendirilip; tarım, turizm, sanayi, coğrafya, tarih, kültür, spor ve madencilik gibi konularda proje önerilerinde bulunuldu.

facebook-paylas
Güncelleme: 12-11-2022 21:12:43 Tarih: 12-11-2022 21:00

İstanbul’da Şiran Sempozyumu

Şiran Kaymakamlığı, Sarıyer Belediyesi, Şiran Belediyesi, Gümüşhane Üniversitesi, Yeşilbük Belediyesi, ŞİDEF, GÜSİAD ve ŞEKAV İş birliğinde gerçekleştirilen organizasyonda dünü, bugünü ve yarınıyla Şiran'ın altyapısından, ekonomisine, kalkınma önerilerinden, tarım ve hayvancılığına, tarih, kültür ve turizminden, şehirleşme kültürüne; madencilik ve yerel kaynaklarına, coğrafya ve demografik değişimlerine kadar birçok konu ele alındı.

“BU KONULARIN TAKİPÇİSİ OLMALIYIZ”

Şiran paydasında birlik, bütünlük mesajlarının verildiği sempozyuma katılanlar arasında Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, Şiran Belediye Başkanı Mutlu Özel, ŞİDEF Başkanı Serkan Kaya ile siyaset ve Sivil Toplum Kuruluşlarının temsilcileri yer aldı.

Sempozyumun ilk gününde Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. H.İbrahim Zeybek tarafından Şiran'da Coğrafya-Nüfus ve Göç konuları konuşulurken, KTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oktay Yıldız tarafından Şiran'da Sosyo-Ekonomik Yapı ve Kalkınma Modelleri değerlendirildi. Prof. Dr. Cüneyt Şen Şiran madenciliğini, Tokat GOP Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alpaslan Demir ve Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Hamza Ekmen ise Şiran Tarihi ve Değerleri Odağında Turizm konulu sunumunu yaptı. Gün sonunda İse konuyla ilgili tartışmalar ve öneriler dinleyiciler tarafından yapıldı. Sempozyuma katılan konuşmacılar konuların takipçisi olacaklarını, bu konuların sürekli sıcak tutulması gerektiğinin altını çizdi.

ŞİRAN İÇİN PROJE ÖNERİLERİ TOPLANDI

Sempozyumun ikinci gününde Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Dilek Beyazlı ve Gümüşhane Üniversitesi Öğretim üyesi Prof. Dr. Halil Yolcu tarafından Şehirleşme Kültürü, Altyapı ve Ulaşım ile Şiran'da Tarım ve Hayvancılık konulu sunumları gerçekleştirildi. İkinci günün son oturumda hem yüz yüze hem de online ortamda yuvarlak masa toplantıları gerçekleştirildi. Bu çalışma İle mevcut organizasyonun değerlendirmesi yapılarak Şiran'a dair proje önerileri toplanıp kayıt altına alındı. Etkinlik sonrasında İlçenin sorunları değerlendirilerek; tarım, turizm, sanayi, coğrafya, tarih, kültür, spor ve madencilik gibi konularda proje önerileri incelendi.

1. DÜNÜ, BUGÜNÜ, YARINI ŞİRAN SEMPOZYUMU KAPANIŞ BİLDİRGESİ

5-6 Kasım 2022 Tarihinde İstanbul Sarıyer Belediyesi’nin Maslak’taki Boğaziçi Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen 1. DÜNÜ, BUGÜNÜ, YARINI ŞİRAN SEMPOZYUMU, Gümüşhane Şiran Dernekler Federasyonu’nun (ŞİDEF) öncülüğünde gerçekleştirilmiştir.

Şiran Kaymakamlığı, Sarıyer Belediyesi, Şiran Belediyesi, Gümüşhane Üniversitesi, Yeşilbük Belediyesi, Güsiad ve Şekav işbirliğinde gerçekleştirilen organizasyonda şehrin altyapısından, ekonomisine, kalkınma önerilerinden, tarım ve hayvancılığına, tarih, kültür ve turizminden, şehirleşme kültürüne; madencilik ve yerel kaynaklarına, coğrafya ve demografik değişimlerine kadar birçok konusu ele alındı.
Sempozyumda Sarıyer Belediye başkanı Sn Şükrü GENÇ, Şiran Belediye Başkanı Mutlu ÖZEL, Şidef Başkanı Serkan KAYA ile siyaset ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri Şiran paydasında birlik-bütünlük mesajları vererek çalıştayda konuşulan konuların takipçisi olacaklarını, bu konuların sürekli sıcak tutulması gerektiğini vurguladılar.

Sempozyumun ilk gününde GÜ Rektörü Prof Dr. H.İbrahim ZEYBEK tarafından Şiran’da Coğrafya-Nüfus ve Göç konularını; KTÜ öğretim üyesi Prof Dr. Oktay YILDIZ tarafından Şiran’da Sosyo Ekonomik Yapı ve Kalkınma Modellerini; Prof Dr. Cüneyt Şen tarafından Şiran Madenciliği,  Tokat GOP üniversitesi öğretim üyesi Prof Dr. Alpaslan DEMİR ve Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi öğretim üyesi  Doç. Dr. Hamza EKMEN tarafından Şiran Tarihi ve Değerleri Odağında Turizm konularını içeren sunumlarını yaptılar ve akabinde konuyla ilgili tartışmalar ve öneriler dinleyiciler tarafından yapıldı.

Sempozyumun ikinci gününde ise KTÜ Öğr. Üyesi Prof. Dr. Dilek BEYAZLI ve GÜ Üniversitesi Öğretim üyesi Prof. Dr Halil YOLCU tarafından Şehirleşme Kültürü, Altyapı ve Ulaşım ile Şiran’da Tarım ve Hayvancılık konulu sunumlar gerçekleştirildi.
İkinci gün son oturumda hem yüz yüze hem de on line ortamlarda yuvarlak masa/arama toplantıları şeklinde hem mevcut organizasyonun değerlendirmesi yapıldı, hem de Şiran’a dair proje önerileri toplanılarak kayıt altına alındı.
Programa ülkenin değişik yerlerinden katılım sağlayan Şiranlı ve/veya Şiran paydasında buluşan çok sayıda misafir yanında Youtube kanalı üzerinden canlı yayına 2000 üzerinde izleyici ile etkinlik oldukça etkileşimli olarak gerçekleştirildi.
Etkinlikte Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü GENÇ, Şiranlılar tarafından oluşturulan bu birlikteliğin çok değerli olduğunu vurgulayarak, bu sempozyumun devamının mutlaka yapılması gerektiğini, sivil toplum kuruluşlarının ne kadar önemli olduğunu ifade etti. Etkinliğin tamamına katılan GENÇ,  tartışılan konular ve çözüm önerilerinin yerinde olduğunu ve bunların takipçisi olunması gerektiğini vurguladı.
Şiran Belediye Başkanı Mutlu ÖZEL, bu etkinlikten duyduğu memnuniyeti ve hemşerileri ile bir arada olmaktan mutlu olduğunu ifade etti. ÖZEL daha sonra Şiran’da göreve geldiği günden beri yaptığı faaliyetleri, Şiran’ın genel durumunu ve projelerini konuklarla paylaştı.

ŞİDEF başkanı ve sempozyum düzenleme kurulu başkanı Serkan KAYA, hayallerinin Şiran olduğunu, dertlerinin Şiran olduğunu, Şiran paydasında bir araya gelen onlarca dernekle yıllardır Şiran için mücadele verdiklerini belirterek bu sempozyumu planladıklarını ifade etti. Organizasyonun her aşamasında bizlere destek veren hemşerimiz Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü GENÇ beyefendiye ve organizasyonun düzenlenmesindeki emeklerinden ötürü Sarıyer Belediyesi Basın danışmanı Cengiz KAHRAMAN’a teşekkür ediyorum diyen KAYA, bu sempozyumda Şiran sorunlarını ele aldıklarını, bu sorunlara yönelik çözüm önerilerini ortaya koyduklarını ifade etti. KAYA, bu sempozyum sonrasında belirlenen temel sorunlar ve bu sorunlara yönelik çözüm önerilerinin kayıt altına alındığını, bunların siyaset kurumu, kamu, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör eliyle gerçekleştirilmesi için takipçisi olacaklarını bildirdiler.
Sempozyumun akademik düzenleme kurulu başkanı Prof. Dr. Oktay YILDIZ, şehirlerin ve ülkelerin kalkınmasında günübirlik değil elli yıllık yüz yıllık planlamalar yapıldığını, bir problemi çözmek için önce ölçmek ve tespit etmek gerektiğini ifade ederek birincisi yapılan bu sempozyumda akademik, yerel ve gurbet bakışı ile Şiran’ın genel problemlerini konuştuklarını, bunları bilimsel anketlerle sıraladıklarını ve bunlara dair çözüm önerilerini belirlediklerini ifade etti.  YILDIZ, etkinliği organize eden ŞİDEF’e destekleyen kurumlara ve farklı üniversitelerden zamanlarını ayırıp gelen akademisyenlere teşekkür etti. Geleneksel hale getirilecek sempozyumun 2.sinin 2023’de Şiran’da yapılacağının altının çizildiği etkinlikte sonuç bildirgesinde bilimsel yöntemlerle elde edilen verilere dayalı tespit edilen problem ve çözüm önerileri YILDIZ tarafından okundu.

Bu kapsamda öne çıkan/tespit edilen konular şunlardır:

Sempozyumdaki bilim insanlarının ve katılımcılarının değerlendirmesinde Şiran kalkınmasında en önemli başlık olarak tarım ve hayvancılık ön plana çıkmış, ilçede istihdama katkı sağlamak üzere sanayi yatırımlarının ve turizm yatırımlarının da yapılması gerektiği ifade edilmiştir.

Tarımsal anlamda Tıbbi ve Aromatik bitkiler ve Şiran Şeker fasulyesi en önemli ve potansiyel tarımsal ürün olarak öne çıkmış, ardından ise yem bitkileri ve hububatlar önerilmiştir.

Sempozyumda katılımcılar tarafından Şiran’a dair en önemli problemler olarak ulaşım, istihdam, nitelikli insan kaynağı eksikliği, tarımda modernizasyon, sosyal yaşam eksikliği, göç sorunu, tarımda arazinin parçalı yapısı, şehir merkezinde yerleşim yerlerinin (arsa/daire) yüksek fiyatları öne çıkmıştır. Şehrin tarihi ve kültürü büyük bir zenginlik olarak vurgulanmış ve bu zenginliklerin ekonomik değere dönüşümü için araştırma faaliyetleri, tanıtım ve farkındalıklarla markalaşma yolunda çalışmalar yapılması gerekliliği vurgulanmıştır. Tomara ve Kâlur manastırı başta olmak üzere yeşil yol ile de entegre turizm rotaları ile şehrin turizmden yeterli destek almasının yolu açılmalıdır. Şehrin imar planlarının revize edilmesinin, yeni ve ucuz yerleşim alanları açılması gerekliliğinin üzerinde durulmuştur. Kentin mevcut kullanıcıları, öğrencileri, gençleri ve kenti belirli periyotta kullanan kentliler için daha  yaşanabilir kılınması için projeler üretilmesinde hemfikir olunmuştur. Tarım ve hayvancılığa dayalı, yerel ürünlerin ve istihdamın desteklendiği yerel dinamiklerin harekete geçirilmesi için stratejiler üretilmesi gerektiği ifade edilmiştir.

-Somut ve somut olmayan kültürel miras öğelerinin korunması, gelecek nesillere aktarılması

Şiran’ın gelecek 50 yılında yapılması gereken projelerin ve yatırım alanlarının değerlendirildiği oturumda tarım, altyapı/ulaşım, eğitim alanlarına odaklanılması öncülleştirilmiştir.

Katılımcıların büyük çoğunluğunun Şiran’a yatırım yapma arzusunda olduğu ifade edilen sempozyumda katılımcılar ve akademisyenler tarafından Şiran için prestij projeleri aşağıdaki gibi sıralanmıştır:

1-Tarsun dağı Tüneli ve Gölova yolu: Şiran’ın Karadeniz’e limana açılması ve Karadeniz bölgesinin Orta Anadolu ve Akdeniz’e ulaşım aksının en rantabl güzergahının bu hat olduğu vurgulandı ve bu konuda her kesimin sürece katkı vermesi gerekliliği ifade edildi.

2-Şiran-Kelkit Organize Sanayi Bölgesinin Kurulması: Çilhoroz dağı üzerinde Kelkit ilçesi ile birlikte kullanılacak bir organize sanayi bölgesi hazırlığının yapılmasının gerekliği vurgulandı. Zigana Tüneli ve Tarsun dağı tüneli sonrasında Trabzon limanına yaklaşık 1,5 saatlik bir mesafede olacak OSB bölgesi sayesinde ülkemizde 6. Bölge teşviklerinden yararlanabilecek başka bir bölge olmadığı, bunun bir fırsat olduğu, ciddi yatırım çekme potansiyeli bulunduğu ve özellikle tarımsal sanayi başta olmak üzere orta-yüksek teknoloji için de bir yatırım fırsatı olabileceği belirtilerek kısa vadede bu yatırım için fizibilite çalışmasına başlanması kararı alındı.

3- Tarım ve Hayvancılık Yatırımlarının Desteklenmesi: Potansiyel yatırımcılar için tarım ve hayvancılık alanında yatırım ortamları hazırlanmalı ve özellikle genç nüfusun bu sektöre yönlendirilmesi sağlanmalıdır.

4- Gaz beton tesisi yatırımı: Şiran OSB veya farklı bir lokasyonda gazbeton tesisi kurulumu özel müteşebbislerce yapılmalıdır. Bu konuda potansiyel yatırımcılarla ve/veya konsorsiyumlarla görüşmeler yapılmalıdır. Yatırımcı için uygun yatırım zemini hazır edilmelidir. Temel girdiler olan Kum, çimento, kireç, alçı, alüminyum, demir ve su  bölgeden rahatlıkla temin edilebilir durumda olup, ülkemizde 8 üretici firma ve 16 üretim tesisi ( en yakın Kahramanmaraş) mevcuttur. Yurt içi Pazar dışında yurt dışı pazarda ana alıcıların ilk sırasında Gürcistan gelmektedir. Ulaşım aksları ve bölgesel durum göz önüne alındığında rantabl bir yatırımdır.

5-Eğitim Altyapısının Güçlendirilmesi: İlçenin her kademe eğitim kurumların altyapısı (fiziksel, teknolojik ve insan kaynağı açısından) güçlendirilmeli, ilçe eğitim öğretimde cazibe merkezine dönüştürülmelidir.

6-İlçede Kobi-Tarım-Turizm üçlemesinin olduğu bir köy projesi: Şehre yakın bir lokasyonda, turizm akslarının üzerinde içerisinde tarımsal üretim (tıbbi aromatik bitkiler, bal, fasulye, göğem eriği vb…), kobi ölçeğinde üretim (kök pekmezi, kilim, kuşburnu ürünleri, vb…) olan ve turizme açılmış, içerisinde kültürel değerlerin yaşatıldığı, ürünlerin satışının gerçekleştirildiği bir köy oluşturulmalı, bunun için Doka/Dokap/AB kaynakları gibi kaynaklara yönelinmelidir.

 Etiketler :

FACEBOOK YORUM
Yorum

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER ETKİNLİK Haberleri

YAZARLAR

Web sitemize nasıl ulaştınız?


HABER ARA
Bizi Takip Edin :
Facebook Twitter Google Youtube RSS
ÇOK OKUNAN HABERLER
GÜNLÜK BURÇ
resmi ilanlar
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
SON YORUMLANANLAR
  • HABERLER
  • VİDEOLAR
PUAN DURUMU
Takım O G M B A Y P AV
1 Galatasaray 29 22 3 4 67 23 70 +44
2 Fenerbahçe 29 20 5 4 72 36 64 +36
3 Beşiktaş 30 18 4 8 57 28 62 +29
4 Adana Demirspor 30 16 5 9 62 33 57 +29
5 Başakşehir FK 29 14 9 6 41 32 48 +9
6 Trabzonspor 29 13 10 6 46 42 45 +4
7 Kayserispor 30 14 13 3 49 51 45 -2
8 Konyaspor 30 10 8 12 38 33 42 +5
9 Fatih Karagümrük 29 10 8 11 63 54 41 +9
10 Sivasspor 30 10 13 7 41 42 37 -1
11 Alanyaspor 30 9 13 8 45 55 35 -10
12 MKE Ankaragücü 29 10 15 4 37 43 34 -6
13 Antalyaspor 29 9 14 6 40 47 33 -7
14 Kasımpaşa 30 9 15 6 37 51 33 -14
15 İstanbulspor 29 8 16 5 36 58 29 -22
16 Giresunspor 29 6 14 9 30 54 27 -24
17 Gaziantep FK 29 6 16 7 31 51 25 -20
18 Ümraniyespor 29 5 16 8 38 54 23 -16
19 Hatayspor 29 6 18 5 19 62 23 -43
Takım O G M B A Y P AV
1 Samsunspor 32 20 3 9 62 24 69 +38
2 Çaykur Rizespor 32 17 3 12 55 27 63 +28
3 Pendikspor 32 16 6 10 53 29 58 +24
4 Eyüpspor 33 17 9 7 38 27 58 +11
5 Sakaryaspor 33 18 13 2 54 43 56 +11
6 Bodrumspor 32 16 9 7 51 31 55 +20
7 Göztepe 32 16 9 7 37 23 55 +14
8 Keçiörengücü 32 14 10 8 52 42 50 +10
9 Bandırmaspor 32 14 10 8 48 51 50 -3
10 Manisa FK 32 13 9 10 46 40 49 +6
11 Boluspor 32 13 10 9 41 42 48 -1
12 Tuzlaspor 32 11 17 4 38 43 37 -5
13 Altay 33 9 14 10 39 44 33 -5
14 Erzurumspor FK 32 9 14 9 40 46 33 -6
15 Altınordu 32 9 17 6 38 52 33 -14
16 Gençlerbirliği 32 7 18 7 40 52 28 -12
17 Adanaspor 32 6 19 7 32 64 25 -32
18 Denizlispor 32 5 22 5 28 62 17 -34
19 Yeni Malatyaspor 33 4 22 7 22 72 16 -50
Takım O G M B A Y P AV
1 Kocaelispor 34 22 3 9 67 26 75 +41
2 Bucaspor 1928 34 20 5 9 54 20 69 +34
3 İskenderunspor A.Ş. 34 20 6 8 52 25 68 +27
4 1461 Trabzon FK 34 19 7 8 50 25 65 +25
5 Van Spor FK 34 18 5 11 45 23 65 +22
6 Ankara Demirspor 34 18 7 9 61 30 63 +31
7 Karacabey Belediye Spor 34 16 7 11 47 30 59 +17
8 Zonguldak Kömürspor 34 14 14 6 38 43 48 -5
9 Serik Belediyespor 34 13 10 11 50 38 47 +12
10 Kırşehir FSK 34 11 11 12 42 42 45 0
11 Kırklarelispor 34 10 10 14 34 28 44 +6
12 Fethiyespor 34 12 15 7 44 47 43 -3
13 Sarıyer 34 9 13 12 40 48 39 -8
14 Etimesgut Belediyespor 34 9 13 12 37 45 39 -8
15 Kastamonuspor 34 10 16 8 36 42 38 -6
16 Uşak Spor 34 7 19 8 31 56 29 -25
17 Adıyaman FK 33 5 20 8 22 58 23 -36
18 Balıkesirspor 34 5 20 9 25 63 21 -38
19 Pazarspor 34 3 20 11 24 61 20 -37
20 Diyarbekir Spor 33 2 22 9 18 67 15 -49
Takım O G M B A Y P AV
1 Yeni Mersin İY 30 17 3 10 42 18 61 +24
2 Belediye Kütahyaspor 30 15 4 11 45 30 56 +15
3 52 Orduspor FK 30 16 7 7 49 29 55 +20
4 Belediye Derincespor 30 14 4 12 37 24 54 +13
5 Karaköprü Belediyespor 30 15 7 8 42 25 53 +17
6 Karşıyaka 30 13 8 9 37 24 48 +13
7 Nevşehir Belediyespor 30 13 8 9 42 34 48 +8
8 Elazığspor 30 11 13 6 35 41 39 -6
9 Amasyaspor Futbol Kulübü 30 9 11 10 29 34 37 -5
10 Çatalcaspor 30 9 12 9 33 35 36 -2
11 Ağrı 1970 Spor 30 8 11 11 22 32 35 -10
12 1954 Kelkit Bld.Spor 30 7 10 13 23 28 34 -5
13 Hacettepe 1945 30 8 14 8 36 41 32 -5
14 1922 Konyaspor 30 8 14 8 33 45 32 -12
15 Edirnespor 30 9 17 4 28 40 31 -12
16 Yomraspor 30 5 13 12 26 34 27 -8
17 Şile Yıldızspor 30 5 14 11 24 43 26 -19
18 Eskişehirspor 30 5 17 8 32 58 23 -26
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 28/04/2023 Alanyaspor vs Ümraniyespor
 29/04/2023 Fatih Karagümrük vs Antalyaspor
 29/04/2023 Konyaspor vs Trabzonspor
 29/04/2023 Sivasspor vs Fenerbahçe
 30/04/2023 MKE Ankaragücü vs Kasımpaşa
 30/04/2023 Beşiktaş vs Galatasaray
 01/05/2023 İstanbulspor vs Giresunspor
 06/05/2023 Adana Demirspor vs Alanyaspor
 06/05/2023 Antalyaspor vs Beşiktaş
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 28/04/2023 Gençlerbirliği vs Bodrumspor
 29/04/2023 Keçiörengücü vs Manisa FK
 29/04/2023 Tuzlaspor vs Eyüpspor
 29/04/2023 Pendikspor vs Çaykur Rizespor
 30/04/2023 Boluspor vs Altay
 30/04/2023 Altınordu vs Bandırmaspor
 30/04/2023 Denizlispor vs Samsunspor
 01/05/2023 Erzurumspor FK vs Sakaryaspor
 22/04/2023 Eyüpspor 1 - 1 Pendikspor
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 29/04/2023 Bucaspor 1928 vs Zonguldak Kömürspor
 29/04/2023 Serik Belediyespor vs İskenderunspor A.Ş.
 30/04/2023 Ankara Demirspor vs Etimesgut Belediyespor
 30/04/2023 Balıkesirspor vs 1461 Trabzon FK
 30/04/2023 Kastamonuspor vs Kırklarelispor
 30/04/2023 Kocaelispor vs Karacabey Belediye Spor
 30/04/2023 Pazarspor vs Fethiyespor
 30/04/2023 Sarıyer vs Van Spor FK
 07/05/2023 Etimesgut Belediyespor vs Kocaelispor
 07/05/2023 İskenderunspor A.Ş. vs Sarıyer
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 29/04/2023 Hacettepe 1945 vs Elazığspor
 29/04/2023 Şile Yıldızspor vs Nevşehir Belediyespor
 29/04/2023 Yomraspor vs Ağrı 1970 Spor
 30/04/2023 Edirnespor vs Amasyaspor Futbol Kulübü
 30/04/2023 Eskişehirspor vs Yeni Mersin İdman Yurdu
 30/04/2023 Karaköprü Belediyespor vs Belediye Kütahyaspor
 30/04/2023 Karşıyaka vs 52 Orduspor FK
 30/04/2023 1922 Konyaspor vs Belediye Derincespor
 30/04/2023 1954 Kelkit Bld.Spor vs Çatalcaspor
 30/04/2023 Karaköprü Belediyespor - Belediye Kütahyaspor Belediye Kütahyaspor ligde deplasmandaki son 9 maçında hiç kaybetmedi  Belediye Kütahyaspor yenilmez
 30/04/2023 Karşıyaka - 52 Orduspor FK Karşıyaka ligde evindeki son 10 maçında hiç kaybetmedi  Karşıyaka yenilmez
 30/04/2023 Eskişehirspor - Yeni Mersin İdman Yurdu Yeni Mersin İdman Yurdu ligdeki son 10 maçında hiç kaybetmedi  Yeni Mersin İdman Yurdu yenilmez
 30/04/2023 1922 Konyaspor - Belediye Derincespor Belediye Derincespor ligdeki son 13 maçında hiç kaybetmedi  Belediye Derincespor yenilmez
 30/04/2023 Edirnespor - Amasyaspor Futbol Kulübü Amasyaspor Futbol Kulübü ligdeki son 7 maçında hiç kaybetmedi  Amasyaspor Futbol Kulübü yenilmez
HABER ARŞİVİ
nöbetçi eczaneler
YUKARI YUKARI